Derfor er E6-tunnelane stengt med jamne mellomrom

Vedlikehald, vask og sikringsarbeid er hovudårsakane til stenging. av tunnelane.

I utgangspunktet er tunnelane i Gudbrandsdalen er stengt ei natt i per månad.  Foto: Tor Larsen

Nyheter

Sist veke var Hundorptunnelen og Teigkamptunnelen stengt i tre netter, grunnet vask. Tunnellane i Gudbrandsdalen blir i gjennomsnitt vaska fire gonger i året.