Her legger de planer for ny storklubb i Midtdalen: - Enige om at dette er en vinn-vinn-løsning

Et arbeidsutvalg bestående av seks representanter fra Fron Fotball og Fron Håndball, ser nå på muligheten til å slå sammen de to klubbene.

Arbeidsutvalget: Seks fra fotballen og seks fra håndballen utgjør arbeidsutvalget. F.v.: Magne Nedrebø, Jon Terje Bjørke, May Lene Moe, Karina Rundtom From og Anne Jorunn Plassen. Camilla Ekre er også med.  Foto: Ole Magnus Røen

Nyheter

Et slik samarbeid gjelder for begge Frons-kommunene. Arbeidsgruppa har hatt flere møter, og en uformell samtale med representanter for kommunen. Leder i Fron Fotball, Magne Nedrebø, forteller at det nå er opp til medlemmene i de to klubbene å bestemme om dette blir en realitet.