Vinstra skytterlag

Får kulturpris for treffsikkert dugnadsarbeid

I 1862 tok lensmann Haanshus initiativ til å stifte et eget skytterlag i Fron, Nordre og Søndre Frons Skytterlag.

Jubileumsår: Bildet er i forbindelse med skytterlagets 120-årsjubileum i 1982. Bildet er tatt på «Reidar-bu» på Bleikmyra. I døråpningen står Johan Brandvol, deretter Oskar Bakken med sønnen Trond, Odd Wangen, Magne Fjellseth, Halvdan Haanshus og skytterlagets formann, Per Stø. (Faksimile fra Dagningen 13. februar 1982.) 

Nyheter

I 1881 har Sør-Fron og Nord-Fron skilt lag. Laget har da navnet Nordre Frons Skytterlag.