Nytt kunstverk til Dale-Gudbrand:

Fire kunstnere skal konkurrere om oppdraget: - Jeg har høye forventninger

Dalegudbrands gard skal få et nytt kunstverk som markerer en 1000 år gammel hendelse.

Kunstnerne: Kristine Sandøy, Gabriel Kvendseth, Siv Bugge Vatne, Laila Kongevold på befaring med Rasmus Stauri på Dale-Gudbrands gard.  Foto: Ingrid Økland

Nyheter

Kunstprosjekt Hundorp 2021 tar utgangspunkt i 1000-årsmarkeringen av kristningsmøtet på Hundorp, da Olav Haraldsson, senere Olav den Hellige, og hans menn møtte den mektige Dale-Gudbrand på hans gard Hundorp i år 1021. Hendelsen symboliserer kristningen av Norge og møtet mellom den nye og den gamle troen, en ny og en gammel tid.