Kommuneoverlegen bekrefter: - Mykje RS-virus også i vår region

Denne vinteren skil seg markant frå vinteren i fjor.

10 månadar gamle Alfred Hol Linnsund får behandling for RS-virusinfeksjon på barnemottaket for infeksjon på Oslo Universitetssykehus Ullevål.   Foto: Heiko Junge/NTB

Nyheter

Det er ingen tvil om at sjukdomsbilete er ganske så annleis nå, enn vi såg i 2020. Sjukehusa melder om sprengt kapasitet, mellom anna på grunn av mykje RS-virus blant små born.