Villreinen i Rondane er nå vurdert som «nær truet»

Villreinen trues av skrantesjuke og er nå på rødlista for første gang.

For første gang er villreinen i Rondane plassert på rødlista. Her en villreinflokk nede ved Mårråbetthaugen på Sødorpfjellet.   Foto: Tor Larsen

Nyheter

Hvert 6. år blir utdøingsrisikoen for arter i Norge vurdert. Ei revidert rødliste ble framlagt den 24. november. For første gang er villreinen med på rødlista. Villreinen er nå vurdert som "nær truet".