Søker kommunen om flerfoldige millioner av kroner i tilskudd

Det er tilskudd til etablering av produksjonsanlegg det søkes om.

Det nye produksjonsalnegget til Tinde Hytter i Lomoen på Vinstra, er planlagt å være i gang i løpet av 2022.  Foto: Tor Larsen

Nyheter

Søknaden om tilskudd er sendt fra Tinde Hytter til Nord-Fron kommune.