Desse har søkt jobb som familierettleiar ved helsestasjonen

Stillinga er ei prosjektstilling ved helsestasjonen i Nord-Fron.

  Foto: Ane Vaet

Nyheter

Det er fire personar som har søkt på prosjektstillinga. Den er i 80 prosent. Stillinga er som familierettleiar og koordinator ved helsestasjonen og skulehelsetenesta.