Dette er alternativa til ny skulestruktur i Nord-Fron - sett i gong andre høyringsrunde

foto