Dette er alternativa til ny skulestruktur i Nord-Fron - sett i gong andre høyringsrunde

Det starta med ni alternativ, nå er det att fire alternativ som Nord-Fron kommune ønskjer å gå vidare med.

Kvam skole.  Foto: Jonas Oden Ulset

Nyheter

I september 2020 ba kommunestyret administrasjonen i om å sette i gong eit arbeid for å sjå på korleis den framtidige barnehage- og skulestrukturen skal sjå ut.