Vant rettssak om beiterett for geiter i Kvikne-Skåbu sameie

Driverne av garden Bjørkheim vant fram med krava sine i jordskifteretten.

Kenneth Bjørkheim og samboer Kjersti Skurdal i geitefjøset de satte opp i 2013 – da var dette fjøset landets nest største geitefjøs.  Foto: Bjørn Sletten

Nyheter

Bakgrunnen for kravet fra Kenneth Bjørkheim, er at Karin og Ove Rogne og Stian Rytviken har satt opp gjerde rundt skogen som er utskiftet til fordel for dem, slik at han blir utestengt fra arealer i Kvikne – Skåbu som han har beiterett på.