Vinstra vidaregåande skule får kroner og øre til å kjøpe nytt utstyr

Den videregående skolen på Vinstra er en av fire skoler i Innlandet som får ekstra støtte.

- Oppdatert utstyr i yrkesfag er like viktig som oppdaterte lærebøker, påpeker rektor ved VVS, Leif Solheim.  Foto: Guro Vollen

Nyheter

Det er Utdanningsdirektoratet som tildeler midlene på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.