RingebuPosten skal ikkje lenger kome ut i papirform: - Vi skal klare å oppdatere jamleg

Informasjonsbladet som har vore fast inventar i Ringebu i over 20 år byttar form.

  Foto: Tor Larsen / Dølen arkiv

Nyheter

På kommunestyremøtet 14.12.2021 vart det endeleg vedteke å kutte ut RingebuPosten som papirutgåve for å kome nærare ei balanse i budsjettet. Dermed vart RingebuPosten kutta frå årsbudsjettet i 2022.