Fikk fakturert over dobbelt så mye i tilknytningsavgift som naboen

I Nedregate på Vinstra har to nabotomter en avgiftsforskjell på 55 tusen kroner per leilighet.

Oluf Moe ved siden av bygget der han og sønnen skal bygge tre leiligheter i andre etasje. I bakgrunnen til høyre, Gaus AS sitt leilighetsbygg Solbakken.  Foto: Tor Larsen

Nyheter

Gaus AS, som bygde på den gamle vegkrotomta i Øvregate, betalte 45 tusen kroner per leilighet i tilknytningsavgift for vann- og kloakk – til sammen 315 tusen kroner. Leilighetsbygget Solbakken består egentlig av åtte leiligheter, men det fulgte med en ferdig tilknytningsavgift fra vegkroa som sto på tomta tidligere, så Gaus AS betalte for sju leiligheter.