Eier og driver av Fagerhøi fjellskole, Christian (Kikke) Hovind, har engasjert seg i skiltplanen for nye E6. Han har uttrykt bekymring for det han mener er for dårlig skilting til fjellområdet som strekker seg fra Skeikampen til Gålå, og fra Fagerhøy over Vendalen og mot bygda.

- Nordenden av Fryasletta er den første avkjøringa fra E6 til dette området etter Tretten. De som passerer dette punktet, grunnet mangelfull skilting, må til Harpefoss for å snu, skriver Hovind i brev til Statens vegvesen og Sør-Fron kommune.

Stor betydning

Skiltplanen har vært ute på høring, og til tross for Hovinds tidlige engasjement for saken, ble han ikke orientert om høringsfristen.

- Jeg var tidlig ute med å engasjere meg i saken. Derfor er det skuffende at en ikke ble orientert når skiltplanen ble lagt ut på høring, skriver han.

Hovind mener den mangelfulle skiltinga vil ha stor betydning for: "de som bor i Lia, de hundervis som har hytter i Søre- og Nordre Lia og næringsdrivende i området."

Fra nye E6 vil det stå skilta til Hundorp, mens vegvesenet har planer om å opprettholde skilting til Fagerhøy fra nåværende E6, slik den er i dag.

Sør-Fron kommune hadde ingen invendinger til dette i sin høringsuttalelse til skiltplanen.