Bente Odlo fra Ringebu er tilsatt som ny avdelingsdirektør for landbruksavdelingen, mens Eli Blakstad fra Sør-Fron går inn i et to-årig vikariat som avdelingsdirektør for miljøvernavdelingen.

Odlo er utdannet jurist og jobber nå som spesialutsending for matvareproduksjon ved Norges faste delegasjon til EU, og hun er for tiden bosatt i Brussel. Odlo begynner i stillingen som landbruksdirektør tidlig i 2016, opplyser Fylkesmannen.

Blakstad er utdannet agronom og landbruksøkonom. Fra januar 2014 har hun vært ansatt hos Fylksemannen i Oppland. Blakstad begynner i jobben som fylkesmiljøvernsjef midt i august.

Eli Blakstad fra Sør-Fron blir ny fylkesmiljøvernsjef. Foto: Tone Sidsel Sanden