Kyrkja med koronatiltak: Kun nærståande i gravferder og inga handhelsing