Varsla retten om nytt erstatningskrav på vegne av familien