Patrick Huse markerer seg i Lillehammer Kunstmuseum - ett av hans hovedverk doneres