Ingvild fekk god erfaring frå eldreomsorgen som ho tek med attende i barnehagen: – Alle treng same omsorga

foto