Stor trafikk og flere besøkende enn forventa for Burger King