Fem lokale søkere på stilling som helsefagarbeider

foto