Grafen om innlagte vaksinerte og uvaksinerte deles i sosiale medier - blir misforstått

foto