Midtdøl dømt til fengsel for 18 tilfeller av tjuveri og hærverk