I dette bandet er det stor spilleglede og lite jåleri - nå gir den talentfulle gjengen ut egen plate