En av de beste oksene i landet kommer fra oppi Sødorp