- Vi ønsker ikke at det skal være tabu å gå inn her