Hermann er opptatt av hva som ligger bak idrettsprestasjonene:- Har startet flere egne forskningsprosjekt

foto