Prosjektet består av nybygg og tilbygg av 36 institusjonsplasser, aktivitetsrom, lokaler til ergo- og fysioterapi, kontorer samt rehabilitering av aktivitetsrom og kantine

Dagens vestfløy på 1.750 kvadratmeter skal rives før det bygges et nytt bygg på omtrent 4.800 kvadratmeter, heter det i pressemeldingen HENT har lagt ut.

Dermed er en lang og kostnadskrevende anbudsprosess over.

HENT er hovedentreprenør på prosjektet, med en kontraktsum på nok 87 millioner kroner før moms.