Sida vegvesenet la om kjøremønsteret i Lomoen, med åpning av rundkjøringene mot Ruste, har forvirringen vært komplett for bilistene. Mange har slitt med å finne vegen fram til Peer Gynt kjøpesenter.

- Ja, dette har vært til belastning for oss. Vi får tilbakemeldinger på at folk ikke finner fram, sier Petter Asphoug ved Vinstra Libris. Det har blitt en stor omveg for kundene med det nye kjøremønsteret. De har måttet kjøre helt rundt kjøpesenteret, på baksida, før de har kommet inn på senterplassen.

Dårlig lørdag

Nå har imidlertid Statens vegvesen og entreprenøren AF, etter initiativ fra Asphoug, sørget for å åpne en direkte innkjøring til parkeringa ved senteret fra den nye vegen.

- Vi måtte gjøre noe, for dette gikk ut over handelen. Forrige lørdag hadde vi den dårligste handelen på det jeg kan huske. Det var nesten ikke folk innom. Vi orker ikke kjøre rundt, sier de. Jeg håper det vil ta seg raskt opp igjen nå når innkjøringa blir enklere, sier Asphoug.

Det går imidlertid ikke an å kjøre tvers over senterplassen. Vegvesenet har satt opp sperringer på begge sider, dette fordi de ikke har lov til å lede trafikk inn på privat grunn, og slik hindrer de å få gjennomgangstrafikk.

Vegen mellom Vinstra Libris og Dølen vil bli asfaltert, slik at den blir bedre å ta seg fram på.