Vant verdiskapingsprisen 2019: - De har banet vei i Gudbrandsdalen