Korona tvinger fram forenklet jordbruksoppgjør: - Bøndene trenger avklarte rammer for matproduksjonen

foto