Aktor redegjorde for funn av bestillingsovergrep på det som ble beslaglagt hjemme hos tiltalte: Midtdølen sa seg ikke skyldig

foto