Stor nedgang i antall felte villrein i Ottadalsområdet

foto