Stor nedgang i antall felte villrein i Ottadalsområdet