Ber kunder på Apotek1 ha lav terskel for å teste seg

foto