Ingen skriftlig eksamen på ungdomsskoler og videregående i vår

foto