Disse byggene blir nye naboer til Sødorp gjestgivergård på Vinstra

foto