Koronainformasjon til innvandrere – frivillige organisasjoner kan søke om midler

foto