Kommunens advokat om stenging av veg: - Lovstridig og utan heimel