Sjå oversikt over kven som får arrangementsstøtte og kven som ikkje får: Per Ove er blant dei som får mest frå regionrådet