Seansen ble gjennomført på kontoret til ringebuordfører Arne Fossmo tirsdag.

– Vår felles oppfordring er at alle som en bruker stemmeretten sin til å si ja eller nei til én midtdalskommune, sier de tre ordførerne Arne Fossmo, Ole Muriteigen og Rune Støstad.

22. mai går midtdølene til stemmeurnene for å si ja eller nei til en midtdalskommune. Deretter er det politikerne som tar valget.

Gode løsninger sammen

De tre midtdalsordførerne, som naturlig nok har vært sterkt delaktige i utarbeidelsen av intensjonsplanen, har sine bestemte meninger om hvorfor kommunesammenslåing i Midtdalen er rette vegen å gå inn i framtida.

– Her har tillitsvalgte, folkevalgte og administrasjon gått sammen og utarbeidet en plan som alle kan stå for, og det har blitt gjort på en god måte sammenlignet med mange andre kommunesammenslåingsprosesser i Norge. Vi har landet de vanskelige spørsmålene, og søkt og funnet så gode løsninger som mulig sammen, sier Sør-Frons ordfører, Ole Muriteigen.

– Et godt dokument

Nord-Frons ordfører, Rune Støstad, mener hele planen er et godt utarbeidet dokument.

– Intensjonsplanen, som alle innbyggerne får i postkassa, er et godt fundament til å kunne danne en sterk og solid midtdalskommune. Denne kommunen blir ikke bare størst i Gudbrandsdalen, men også sterk blant Opplandskommunene og blant de sterkeste i landet innen flere næringer. Slikt gir grunnlag for vekst og gode tjenester til innbyggerne, påpeker Støstad.

– Taper fort kampen om vi blir for små

Ringebuordfører Arne Fossmo ser sammenslåing som nødvendig også for å kunne bevare det en allerede har og ikke miste det til Otta eller Lillehammer.

– De tre midtdalskommunene viser allerede via elleve interkommunale selskaper at de kan samarbeide godt på flere områder. Ved å stå alene, må vi ikke tro at det blir like enkelt å få kunne beholde det en allerede har, eller bli tilført noe nytt. Da står vi der kun som en av mange småkommuner i kamp mot andre større – den kampen taper vi fort, sa Fossmo før han tok pennen fatt og satte sin signatur på intensjonsavtalen.