Politiet veit ikkje kva som har skjedd, derfor har de sett i gang undersøkingar på staden, melder vg.no.

- Det var bekymringsmeldingar frå pårørande som ikkje fekk kontakt, som gjorde at vi reiste ut til bustaden. Der fann vi to personar døde, og det er ikkje klart kvifor dei døde, seier konstituert lensmann Jon Gaarden ved Midt-Gudbrandsdal lensmannskontor til Dølen.

Kriminalteknikaren ønskte bistand, og måndag kveld kom Kripos til bustaden. Dei har gjort ferdig undersøkingane sine natt til tysdag. Bustaden er nå plombert og avstengd av politiet, inntil ein har fått avklaring om kva som kan ha skjedd.

Dei to personane vart funne ved tolv-tida måndag ettermiddag, i eit bustadhus i utkanten av Ringebu sentrum. Båe er heimehøyrande i Ringebu. Dei er nå sendt til rettsmedisinsk institutt for obduksjon. Politiet har ikkje grunn til å tru at noko kriminelt har skjedd, i følge Gaarden.

Lensmannen seier til nrk.no at dei to var kjent av politiet frå før. Bustaden er eigd av Ringebu kommune.