Dette kom fram under folkemøtet om kommunereformen på Tromsvang mandag kveld.

Der kunne ordfører Erik Odlo fortelle at de hadde fått en innbydelse fra Sør-Frons ordfører Ole Muriteigen, om at Ringebu og fronskommunene sammen skal starte en utredning på lik linje med den Ringebu har gjort med sørdalskommunene.

– Arbeidsutvalget som jobber med kommunereformen er positive til dette, og vil anbefale at kommunestyret sier ja til en slik utredning. Den har planlagt oppstart i august, fortalte Odlo til de frammøtte på Tromsvang.

Skal vi måle etter applausen fra de litt over 100 frammøtte på Tromsvang, så falt dette i god jord.

Dølen kommer tilbake med mer i papirutgaven torsdag 25. juni.