Sykehuset forsvarer de strenge smittevernreglene med bare en forelder inne med barnet: - Forstår foreldrenes frustrasjon

foto