Nord-Fron kommune vil vurdere både barnehage og skolestruktur