Så reint er vatnet på badeplassene i Ringebu

foto