Ber folk om å avgi sin stemme mens de fortsatt er friske