Innfører femdagars skuleveke: - Får høyre at vi heng att

foto