Gir bort gjødsel nok til å dekke opptil 560 mål med dyrka mark, men nesten ingen vil ha: – Jeg er forundra