Det skriver Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) i en pressemelding fredag.

– Vaksinasjon er fremdeles hjørnesteinen i regjeringens koronastrategi og beredskap, og Norge har nok vaksiner tilgjengelig, opplyser de.

Så snart som mulig

Vaksinasjon av gruppen fra 65 til og med 74 år starter så snart kommunene har kapasitet til å tilby dette, og med senest oppstart 1. oktober 2022, ifølge pressemeldinga.

Staten vil, som før, dekke kostnadene til gjennomføring av vaksinasjonsprogrammet. HOD informerer også om at kommunene kan benytte apotek eller private aktører til å gjennomføre vaksineringen dersom de finner dette hensiktsmessig.

Flere bør få oppfriskningsdose

Kommunene må også begynne å planlegge for å kunne tilby ny oppfriskningsdose til personer mellom 18-64 år med underliggende sykdommer.

– Pandemien er uforutsigbar, og kommunene må fortsatt være forberedt på at det kan komme endringer når det gjelder oppstart av vaksinasjon av disse gruppene og andre grupper, avslutter Helse- og omsorgsdepartementet.