Line har banet vei i skogen: Norges første kvinnelige professor i sitt fag